วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กลอนสำหรับผู้นำ

กลอนสำหรับผู้นำ
ทางชีวิต มิใช่ ตามยถา
ดวงดารา กำหนดไว้ ไปให้ถึง
สิ่งใดก่อน ควรทำก่อน ต้องคำนึง
ประโยชน์พึง แบ่งกันได้ ทุกฝ่ายยอม
เข้าใจคน อื่นก่อนเขา เข้าใจเรา
ผสานเอา ความเก่ง ทุกคนหลอม
เกิดพลัง อันยิ่งใหญ่ ใช่จำลอง
ลับสมอง ให้คมไว้ เพื่อใช้งาน
หาเป้าหมาย ปลายชีวิต คิดรู้แท้
อายุสั้น เกิดแก่ตาย มลายสาร
เหลือสิ่งใด ให้คนจำ เป็นตำนาน
แก่ลูกหลาน คือดี-ชั่ว ที่ตัวทำ
เอื้อเฟื้อกลอนโดยคุณรัฐวุฒิ เตียสุวรรณ์ ผู้นำรุ่น 7